พระตำหนักดอยตุง

By |2018-10-20T12:40:55+07:00October 2nd, 2018|Landscape|

“ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2530 หลังจากที่พระองค์ท่านตัดสินพระทัยจะไม่เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีก ทำให้บ้านพักบนดอยตุงสไตล์ Swiss Chalet (สวิสซ์ชาเล่ต์) ผสมผสานกับศิลปะล้านนากลายเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานและที่ทรงงานของสมเด็จย่านับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา พระตำหนักดอยตุงสร้างโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ภายในพระตำหนักดอยตุงถูกต้องแต่งอย่างงดงาม แต่เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยบริเวณเพดานท้องพระโรงมีการแกะสลักเป็นกลุ่มดาวตามวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าฯ ซึ่งที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นโครงการพัฒนาดอยตุงโครงการซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 6 ชนเผ่าในพื้นที่ดอยตุงตามพระวิสัยทัศน์ [...]