ที่ความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ไม่ไกลจากพระตำหนักดอยตุงและพระธาตุดอยตุงคือพรมแดนของประเทศไทย-พม่าและเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขานางนอน ที่นี่คือที่ตั้งของสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง (ดอยช้างมูบ) สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมต้นไม้หลากหลายสามพันธุ์จากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือออสเตรเลีย ในพื้นที่ 250 ไร่ ซึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย จากสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนของทั้งประเทศไทย ประเทศพม่า รวมไปถึงทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงอีกด้วย