สวนแม่ฟ้าหลวงคือสวนดอกไม้นานาพันธุ์ขนาด 30 ไร่ บนไหล่เขาด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุงถูกสร้างตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมุ่งเน้นการปลูกดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย และกุหลาบ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้เห็นดอกไม้เมืองหนาว

นอกจากนี้ภายในสวนยังมีมุมกล้วยไม้ซึ่งมีกล้วยไม้รองเท้านารีหลากหลายสายพันธุ์ให้ชมอีกด้วย และสำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมผจญภัยยังสามารถเดินบนทางทางเดินเรือนยอดไม้ Doi Tung Tree Top Walk ซึ่งเป็นทางเท้าความยาวเกือบ 300 เมตร ซึ่งอยู่สูงกว่า 30 เมตรจากพื้นให้นักท่องเที่ยวได้สำรวจและสัมผัสพรรณไม้ท่ามกลางสวนแม่ฟ้าหลวง